Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-10-17 av Malin Wiik

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-17:

Stöd till agilityhall i Västra Torup

Byalaget i Västra Torup planerar att bygga en inomhushall för agility och andra aktiviteter med hundar på Torvalla Arena. I hallen kommer det att finnas möjlighet för träning, tävlingar och utställningar, vilket kan gynna hundsporten i hela Hässleholm. För att finansiera detta har byalaget delvis sökt investeringsstöd från kommunen i form av ett bidrag på 350 000 kronor.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att byalaget i Västra Torup får 350 000 kronor i bidrag för att bygga en inomhushall. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Beslut om bidrag till tennishall skjuts fram

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att bidra till en ny tennishall i Hässleholm genom ett driftbidrag på 1 miljon kronor under åtta år. Hässleholms tennisklubb föreslår att detta bidrag ska ersättas av en förskotterad hyra på 11 miljoner kronor samt en löpande hyra på totalt 15,8 miljoner kronor under 20 år.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ärendet hänskjuts till kommande budgetberedning för att kunna sammanvägas med övriga investeringsbehov. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Nytt LSS-boende i Tyringe

Det finns behov av fler LSS-boenden i kommunen och tekniska förvaltningen har därför projekterat för ett mindre gruppboende med två platser i Tyringe. Enligt de anbud som tekniska förvaltningen har fått in kommer den tilldelade investeringsbudgeten på 7 miljoner kronor inte räcka till, utan det krävs ytterligare drygt 1 miljon kronor.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden tillförs 1 170 000 kronor till investeringsbudgeten för år 2019 för nybyggnation av en mindre gruppbostad. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Fortsatt utökad busstrafik

Varje år erbjuds kommunen att köpa tilläggstrafik utöver den kollektivtrafik som ingår i Skånetrafikens utbud. Hässleholms kommun köper sedan tidigare tilläggstrafik för linje 532 Hässleholm-Emmaljunga och för linje 3 Hässleholm-Stoby via Läreda industriområde. Tillägget innebär en utökad trafikering mellan Hässleholm och Emmaljunga, vilket ger fler möjlighet att åka kollektivt även till orterna däremellan. Tillägget till stadsbuss 3 underlättar pendlingen till och från arbetsplatserna på Läreda industriområde.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunen ingår avtal med Skånetrafiken för trafikåret 2019 för att köpa till turer på linje 532 Hässleholm-Emmaljunga och linje 3 Stoby via Läreda. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.