Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-10-16 av Freja Hagsund

EU-medborgares rättigheter

Är du medborgare i ett EU-land? Grattis! Då är du en så kallad EU-medborgare och får genom ditt lands medlemskap en hel rad med rättigheter. Du får resa, arbeta och studera i alla EU-länder, rösta i val till Europaparlamentet, skriva till EU och få svar på ditt eget språk, ta del av dokument från ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen samt klaga hos EU:s ombudsman om du blivit felbehandlad av en EU-institution.

Fri rörlighet

Att du får resa, arbeta och studera i alla medlemsländer kallas ”fri rörlighet” och innebär just det. I hela tre månader får du resa fritt i ett medlemsland helt utan särskilda formaliteter och för att få stanna längre än dessa tre månader behöver du endast visa landets myndighet att du kan försörja dig ekonomiskt. Detta kan exempelvis redovisas genom arbete, studier eller att du är pensionär.

 

Påverka EU:s politik

Du som EU-medborgare har även den fantastiska möjligheten att påverka vem som sitter i Europaparlamentet, genom att rösta eller själv ställa upp som kandidat i ett parti. Att rösta i valet är en rättighet men kan också ses som en skyldighet då detta ökar det medborgerliga inflytandet i EU och därigenom stärker demokratin. Om du är folkbokförd i ett annat EU-land än ditt eget kan du även rösta i detta lands kommunala val.

 

Information och frågor

Om du vill skriva till, samt ta emot svar från, EU kan du göra detta på ditt eget språk, eller på något av de andra 24 officiella språken. Om du även vill hålla koll på beslut som tas, läsa viktiga policydokument eller ta del av allmän information publiceras även dessa på alla de 24 språken. Detta hänger även ihop med rättigheten att kunna ta del av olika typer av dokument, samt att ingen motivering behöver ges vid ansökan. Svar på ansökan skall fås senast 15 arbetsdagar senare och om avslag ges skall detta vara motiverat i skrift tillsammans med information om hur man överklagar beslutet.

 

Om du blivit felbehandlad

Om du vid något tillfälle ändå blir felbehandlad av en EU-institution har du alltid rätt att klaga hos EU:s ombudsman. Detta kan du göra om du känner dig orättvist behandlad, diskriminerad eller om någon intuition gjort fel vid handläggning i olika ärenden. Ombudsmannens uppgift i detta är då att reda ut missförstånd, ge rekommendationer samt rapportera till Europaparlamentet. Ombudsmannen kan dock inte dra ärendet inför domstol eller ta upp ärenden som redan avgjorts i en domstol.


Läs vidare om dina rättigheter på denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-medborgare