Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-10-15 av Freja Hagsund

EU och AVS-länderna ska förnya samarbetsavtal

AVS-länder syftar till 79 länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Partnerskapet mellan dessa länder och EU har reglerats under Cotonouavtalet, som går ut i februari 2020. Ett förnyat avtal kommer grunda sig på tre pelare: utvecklingssamarbete, ekonomiskt samarbete och politiskt samarbete. Dessa tre pelare ska bidra och samverka till att på sikt utrota fattigdomen i områdena.

Officiella förhandlingar för ett förnyat avtal har inletts

Cotonouavtalet implementerades 2000 och syftar till att minska fattigdomen och bidra till att integrera AVS- länderna i världsekonomin. Avtalet slutar gälla i februari 2020, och i slutet av augusti i år drog de officiella förhandlingarna för ett nytt samarbetsavtal igång. Det framtida avtalet ska täcka frågor såsom demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomisk tillväxt och investeringar, klimatförändringar, fattigdomsbekämpning och migration. Redan 2015 påbörjade man arbetet med det nya avtalet då kommissionen inledde en reflektionsprocess, vilket innebar att samarbetet utvärderades.

 

Ett ömsesidigt samarbete

Samarbetet mellan AVS-länderna och EU beskrivs som ett partnerskap. Detta för att markera att det rör sig om ett ömsesidigt samarbete där båda parter tar ansvar och gynnas av samarbetet. Det finns ett antal gemensamma institutioner som möjliggör samarbetet ex. ett ministerråd, en ambassadörskommitté och en parlamentsförsamling. Ett nytt gemensamt avtal mellan EU och AVS-länderna kommer tecknas, samtidigt som tre skräddarsydda partnerskap för varje område kommer slutas. Detta för att ländernas utvecklingsnivåer varierar och kräver olika prioriteringsområden.

 

Mer information hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.