Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Publicerad 2018-10-12 av Annalena Olausson

Undersökning för att kartlägga resvanorna i Skåne

Just nu pågår Skånes största resvaneundersökning där även Hässleholms kommun ingår. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur många som går, cyklar, åker kollektivt eller kör bil och till vilka ärenden under en dag. Målet är att få en tydligare bild av nuläget för att därmed kunna skapa bättre förutsättningar att resa smidigt.


Region Skåne har tillsammans med Skånes samtliga kommuner skickat ut en undersökning i form av en enkät till 113 000 slumpvist utvalda skåningar, där personerna får frågan om hur de har rest en viss dag. I Hässleholm har 7169 personer fått hem enkäten via post.


– Jag hoppas att så många som möjligt besvarar enkäten. Resultatet kommer att hjälpa oss i det fortsatta arbetet med att utveckla Hässleholms kommun. Det ska bli spännande att se åt vilket håll utvecklingen i kommunen går utifrån svaren i enkäten, säger Karolina Nilsson, trafikplanerare på Hässleholms kommun.


Om undersökningen

De som uppmanas svara på resvaneundersökningen är slumpvis utvalda och speglar en bredd i befolkningen. Dessa kommer att svara på ett antal bakgrundsfrågor och sedan fylla i alla resor de gör under en dag i en resedagbok.


Undersökningen är den tredje som har gjorts om resvanorna i Skåne. De två tidigare genomfördes 2007 och 2013. Bakom undersökningen står Region Skåne, Skånes kommuner och Trafikverket.


Resultatet från undersökningen förväntas bli klart i sommar.

Resvaneundersökning

Just nu pågår Skånes största resvaneundersökning.