Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-10-09 av Linn Bendahl

Nu är det rätt tid att mäta radon

Har du mätt radon i ditt hus? Om inte är det rätt tid att göra det nu. Radon ska mätas mellan den 1 oktober och 30 april när vi värmer upp våra hus och mätningen ska pågå under    2 -3 månader. Från och med 1 juli 2018 kan du som småhusägare söka bidrag vid behov av radonsanering.

Foto: Caroline Nilsson

Radon kan komma in i inomhusluften från marken, från vissa byggnadsmaterial (blåbetong) eller från dricksvattnet. Det finns ett samband mellan radonhalten i bostaden och risken att utveckla lungcancer. Risken för lungcancer ökar mycket om du bor i ett hus med förhöjda radonhalter och samtidigt är rökare. Vill du veta radonhalten i ditt hus så kan du som är villaägare beställa mätdosor för långtidsmätning. En långtidsmätning ska pågå under två till tre månader. Mätsäsongen börjar i oktober och varar till och med den 30 april.

Radonbidrag

Från och med 2018 har regeringen beslutat att återinföra bidraget för radonsanering av småhus. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Mer information om bidraget hittar du på boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ackrediterade mätlaboratorier

Nedan hittar du tre ackrediterade mätlaboratorier för radon i luft. Dit kan du vända dig för att beställa mätdosor.

Om du bor i hyresrätt eller i bostadsrätt är hyresvärden eller styrelsen för bostadsrättsföreningen ansvariga. De ska kunna svara på om din bostad är kontrollerad.

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun