Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-10-04 av Emma Ragnarsson

Ekonomiska utmaningar under kommande år

Delårsrapporten för Hässleholms kommun visar enligt prognosen att resultatet för 2018 innebär ett underskott på -27,2 miljoner kronor. Enligt ekonomiska underlag visar även verksamhetsåret 2019 och flerårsplanen för år 2020-2022 på underskott i budgeten. I det kommande budgetarbetet står därför kommunen inför ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar.

- Ett omstruktureringsarbete måste omgående påbörjas för att vi ska klara framtidens välfärdsutmaningar. Under de kommande fem till tio åren har Hässleholms kommun, liksom många andra kommuner, en demografisk utmaning där såväl andelen barn och ungdomar upp till 18 år ökar samtidigt som andelen äldre över 80 år också ökar, säger kommundirektör Bengt-Arne Persson.

 

Ny budgetprocess

Efter ett beslut i kommunfullmäktige i november 2016 ska det införas en ny budgetmodell senast 2019. Beslutet innebär att den politiska organisationen anger riktning i form av exempelvis prioriteringar, mål och skattesats. Tjänstemannaorganisationen, under ledning av kommundirektör och förvaltningschefer, tar fram sifferunderlag och förslag på budget. Utifrån detta beslut har kommundirektören i maj 2018 fått direktiv att förbereda underlag inför höstens budgetarbete.

 

- Tillsammans med ekonomichefen och förvaltningscheferna har jag tittat på kommunens ekonomiska förutsättningar utifrån nuvarande och kommande behov och utmaningar. Vi har presenterat detta för gruppledarna för de partier som ingår i kommunfullmäktige, som nu tar det med sig i de politiska förhandlingarna som ska leda fram till förslag till strategisk plan med budget för 2019-2022, säger Bengt-Arne Persson.

 

Bland annat har man diskuterat den politiska organisationen och möjliga förändringar i nämnderna, inriktningsbeslut för skolenheter, kommunens anläggningar, utredningar av möjliga bolag samt effektiviseringar av interna processer.

 

- Jag vill understryka att vi endast pratar om ett underlag som politiken kan utgå ifrån i budgetberedningen, säger Bengt-Arne Persson.

 

Beslut senare i höst

Delårsrapporten för 2018 kommer att presenteras på kommunens webbplats efter att den har godkänts av kommunfullmäktige. Strategisk plan med budget för 2019-2022 beslutas enligt plan på kommunfullmäktige den 6 december.

 

- Vad vi kan och ska göra för att få en budget i balans återstår att se utifrån de politiska målen, men klart är att vi måste ta det ekonomiska läget på allvar för att kunna fortsätta leverera en hög service till våra medborgare kommande år, säger Bengt-Arne Persson.