Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-10-03 av Kenneth Englund

Sämre företagsranking en utmaning för kommunen

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet tappar Hässleholms kommun sex placeringar jämfört med 2017 och hamnar därmed på plats 255 av Sveriges 290 kommuner. Samtidigt visar statistikdelen i undersökningen att kommunen höjer sig på samtliga punkter. Ett exempel är arbetet med nystartade företag där kommunen har klättrat 33 placeringar från föregående år.

Bra förutsättningar finns

– Det finns definitivt utmaningar i detta, vilket rankingen tydligt visar. Nu behöver vi fundera på hur vi på ett bättre sätt ska arbeta för att stärka Hässleholm som tillväxtkommun, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

– Förutsättningarna finns; vi har lokaler och mark till ett pris som inte går att jämföra med västra Skåne, vi har goda kommunikationer för inpendling av arbetskraft och i Hässleholm finns en närhet mellan människor som kan stimulera till nätverksbyggande.


Troliga orsaker

Kommunens tillväxtchef nämner några troliga orsaker till den sjunkande rankingen:

 

– Vakanta tjänster på tillväxtavdelningen och byte av personal på en del poster kan ha bidragit till sämre förutsättningar att ge stöd och rådgivning till företag. Vi måste se över kommunikationen med företagen och hur vi kan tillgodose behoven, säger Stefan Larsson.

 

Företagslots ska stötta företagen

Efter en tids vakans är nu kommunens företagslots på plats. Sedan början av september arbetar Andreas Roxhag med att stödja företagen i kontakten med kommunen i syfte att underlätta för och vägleda företagarna.

 

Ytterligare ett led i att förbättra kontaktytorna för företagen är det nyöppnade Business Class på Norra station. Business Class är en entreprenörsmiljö där företag bland annat kan ha möten och events samt träffa nya kunder och samarbetspartners.

– Business Class ska vara den naturliga mötesplats som hittills har saknats och vi hoppas att vi tillsammans med företagen kan skapa ett bra forum, säger tillväxtchefen Stefan Larsson.

Om undersökningen
Företagsklimatet är en undersökning som Svenskt Näringsliv genomför varje år med syfte att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. 2018 års rankning av företagen bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen och till en tredjedel på statistik från Statistiska centralbyrån och kreditupplysningsföretaget UC.