Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-09-18 av Freja Hagsund

Europaparlamentets omröstning om upphovsrätt på internet

Förra veckan röstade Europaparlamentet igenom en ny upphovsrättslag som reglerar länkar och uppladdningar på internet. Nu väntar förhandlingar mellan Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen. Flera storföretag, företrädare för kulturskapare och medborgare har engagerat sig i frågan.

Det ursprungliga lagförslaget röstades ned i juli i år. I onsdags röstade Europaparlamentet därför om de 250 ändringsförslag som tillkommit sedan dess. 438 ledamöter röstade för, 226 mot och 29 lade ner sina röster. Samtliga svenska EU-ledamöter är kritiska till förslaget, förutom Soraya Post (FI) som röstade för.


Den nya upphovsrättslagen syftar till att hjälpa journalister, konstnärer, publicister och andra innehållsskapare att förhandla fram bättre avtal när deras material används på internet. Reglerna ska också skydda yttrandefriheten och ge internetplattformar möjligheter att utveckla nya företagsmodeller.


De delar av förslaget som har diskuterats mest och även kritiserats av flera svenska EU-parlamentariker är ”länkavgiften” (Artikel 11 i förslaget) och ”upphovsrättsfiltret” (Artikel 13 i förslaget). Ledamöterna menar att dessa delar av förslaget förhindrar ett fritt internet och att mindre aktörer, konsumenter och vanliga internetanvändare är de som förlorar på förslaget. EU-kommissionens, som har initierat lagförslaget, syfte med artikel 11 och 13 är att stora plattformar ska säkerställa en rättvis ersättning till rättighetsinnehavare eller förhindra att upphovsrättsligt material laddas upp.


Artikel 11 innehåller en ny rättighet för publicister gällande användningen av deras material på nätet. Dessa nya rättigheter kommer att förstärka publicisternas förhandlingsposition gentemot internetplattformar när de använder publicisternas material.


Artikel 13 innehåller en skyldighet för plattformar att använda tekniska hjälpmedel som möjliggör automatisk igenkänning av innehåll för att filtrera bort upphovsrättskyddat material. Detta gäller endast stora plattformar, till exempel Youtube, Facebook och Google, som lagrar och sprider innehåll som skapats av användare.


Vad händer nu?


Europaparlamentets omröstning i onsdag var ett steg på vägen till ett nytt upphovsrättsdirektiv. Nästa steg är informella förhandlingar (så kallade triloger) mellan Europaparlamentet, EU:s ministerråd och EU-kommissionen. Medlemsländerna, genom ministerrådet, ska nu ta ställning till förslaget och nå en överenskommelse med Europaparlamentet. Sedan ska de lagstiftande institutionerna, Europaparlamentet och ministerrådet, återigen rösta om förslaget.


Om lagförslaget till slut godkänns blir det ett direktiv. Ett direktiv är en rättsakt som sätter upp vilka mål som medlemsländerna ska uppnå, men de får själva bestämma hur det ska gå till.


Mer information om lagförslaget om upphovsrätt hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Omröstning i Europaparlamentet