Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-09-07 av Freja Hagsund

EU-kommissionen väljer att lyssna på medborgarna i sommartidsdebatten

Myterna om sommartid är många. Bidrar det till fler hjärtattacker och arbetsplatsolyckor? Det finns forskning som både bevisar och förkastar sambandet. Frågan om tidsomställningen har varit på tapeten i EU sedan hösten 2017 när Finland började driva frågan som fick stor genomslagskraft bland både allmänheten och politiker.

Vad finns det då för fördelar samt nackdelar med sommartid vs vintertid? Samt hur går processen med så kallat ”samråd” - där EU-kommissionen frågar medborgarna om råd i olika frågor - till?

 

Tidsomställningen syftar till det system där man sista söndagen i mars vrider tillbaka klockan (till sommartid) och sista söndagen i oktober vrider fram klockan en timme till normaltid (vintertid). Detta system är gemensamt i hela EU och detta för att den inre marknaden ska följa samma regler. Systemet med tidsomställningen, även kallad sommartid, infördes i slutet av 1980-talet och sedan 2002 har tidsomställningen varit gemensam i hela EU.

 

När systemet infördes var syftet att spara energi. Röster har dock höjts och ifrågasatt huruvida tidsomställningen verkligen bidrar till att spara energi. När det infördes trodde man energiförbrukningen skulle gå ner med 5 % men så blev det inte.

 

Omröstning via samråd

 

Mellan den 4 juli-16 augusti har en omröstning hållits angående tidsomställningen i EU. Det innebär att alla medborgare i EU har genom en nätomröstning kunnat delge sina åsikter i frågan om att slopa tidsomställningen. Denna process kallas samråd och är en process där EU-kommissionen väljer att fråga allmänheten, intressenter och EU-medlemsländerna om råd i en specifik fråga. EU-kommissionen kan välja att följa samrådets resultat eller att ignorera det.

 

4.6 miljoner EU-medborgare medverkade och resultatet talade sitt tydliga språk: 80 % av rösterna vill slopa tidsomställningen.

 

Sommartid eller vintertid?

 

Nästa nöt att knäcka i debatten är om sommartid eller vintertid är att föredra. Det finns röster som hävdar att vintertid är ”normaltiden”. Det hävdas eftersom vintertid var det ”normala” innan sommartid infördes. Fördelarna med sommartid är dock att vi får fler soltimmar och därmed kan vara utomhus mer. Detta har många hälsofördelar och främjar ett hälsosamt leverne. Ett argument som dock ofta hålls emot att vi ska ställa om klockan är att det är påfrestade för många att tvingas ställa om klockan.

 

Vem avgör?

 

Det är viktigt att EU kommer överens om vilken tidsomställning som är att föredra för att undvika problem för EU:s inre marknad och människors fria rörlighet inom EU. Nästa steg i processen är att kommissionen lägger fram ett lagförslag som sedan ska diskuteras i Europaparlamentet och ministerrådet. Om lagförslaget godkänns ska det ratificeras och sedan implementeras i medlemsländerna.

 

15 samråd pågår just nu. Delta här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samråd