Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-09-06 av Freja Hagsund

Nordöstra Skåne röstar!

Europa Direkt har under våren, genom valprojektet "Nordöstra Skåne röstar", informerat om demokrati, politik och valet den 9 september. Projektet inleddes i februari, och inför och under de sista intensiva veckorna innan valet har Europa Direkt anordnat ett antal evenemang som riktat sig framförallt till förstagångsröstare och utrikesfödda.

Ett flertal valdebatter och en föreläsning med valinformation på lätt svenska har därför erbjudits till Skåne nordost-kommunernas gymnasieelever och medborgare.

 

Under Europaforumets tredje dag bjöds Hässleholms gymnasieelever in till att lyssna på en valdebatt med representanter från riksdagspartiernas ungdomsorganisationer. Debatten modererades av Matilda Karlsson från Folk och Försvar, och ämnen som behandlades var försvar, migration/integration och klimat.


EU-och handelsminister Ann Linde inledningstalade om betydelsen av demokrati och rösträtten, och förklarade varför hon började jobba med politik. Inledningen fortsatte med ett samtal mellan Zeinab El-Mestrah och EU-journalisten Ylva Nilsson, som bland annat framförde att politiker och journalister bör prata mer om EU-frågor.

Ann Linde

Den 4 september bjöd Europa Direkt in till ytterligare en valdebatt i Kulturhuset, där elever från Hässleholms gymnasieskolor fick lyssna på riksdagskandidater, kommunfullmäktigekandidater och ungdomsförbundsordförande debattera ämnena migration och integration, lag och ordning, ungdomssysselsättning och klimat.

 

Moderator var Fredrik Belfrage, som under debatten gav stor prioritet till elevernas egna frågor och tankar kring politik. Ytterligare en valdebatt arrangerades i Sölvesborg den 31 augusti för gymnasieelever från Bromölla kommun.

Valdebatt i Hässleholm

I mitten av augusti kom Zeinab El-Mestrah till biblioteket i Hässleholm för att informera om valet till kommunen för nyanlända. Besökarna visade stor uppskattning inför att få ha tagit del av informationen.

För att rösta i riksdagsvalet måste man vara svensk medborgare, men i val till kommun- och landstingsfullmäktige får även utländska medborgare rösta. Det gäller folkbokförda medborgare från EU-länder, Norge, Island samt övriga utländska medborgare som varit folkbokförda i Sverige i tre år i följd inför valet.

 

I valet 2018 motsvarar det antal utländska medborgare som får rösta i val till kommunfullmäktige 7,4 procent av samtliga röstberättigade. Detta är en ökning med 1,4 procentenheter sedan valet 2014.

 

Om projektet


Förstagångsväljare och utrikesfödda deltar i lägre utsträckning i de allmänna valen än andra grupper av befolkningen. Dessa är också målgrupperna för projektet "Nordöstra Skåne röstar" som drivs av Europa Direkt i Hässleholm och finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektet är aktivt i kommunerna i nordöstra Skåne och sprider information om demokrati, val och Sveriges politiska system.