Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-08-31 11.57

Senast uppdaterad 2018-08-31 11.57 av Chatarina Wilgotsson

En grönare stad - föreläsning om en mer hållbar stadsmiljö

Annika Kruuse, projektledare på Miljöförvaltningen i Malmö stad, berättar om erfarenheterna från projektet BiodiverCity i Malmö, som provat olika sätt att skapa mer urban grönska med hög biologisk mångfald. Det handlar om gröna tak, gröna fasader och skogsbiotoper på bostadsgårdar och i parker.

I projektet har man bland annat arbetat med mobila växtsystem som gör användningen av grönska mer flexibel. Det gör att man till exempel snabbt kan försköna ett område som väntar på att bebyggas. Andra exempel från projektet är att man skapat urbana biotoper där växterna har en långsiktig hållbar relation med marken och omgivningen och där även djur kan hitta föda och ha sina boplatser.

Målet med Bio Divercity är att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad. Läs mer om Biodivercity

 

I samarbete med Stadsbyggnadskontoret i Hässleholm.

 

Onsdag 12 sep kl 19
Hässleholms stadsbibliotek 

Fri entré
Tid: 1 tim

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun