Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-08-27 av Ida Flygare

Turistinformation på tolv platser i Hässleholms kommun

Den 31 augusti stänger Turistbyrån sin lokal i Hässleholm Kulturhus. Turistinformation i centrala Hässleholm kommer därefter att erbjudas via en InfoPoint i det medborgarkontor som öppnar i Stadshuset den 3 september.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Turistinformation på tolv platser i Hässleholms kommun

Ida Flygare, projektledare för Leaderprojekt InfoPoints.

- Turistbyrån förändrar sitt sätt att arbeta för att nå fler besökare och för att locka fler att stanna längre i området. Satsningen på InfoPoints gör vi för att nya resvanor förändrar besökares behov av information. Dessutom finns en efterfrågan från företag i besöksnäringen om att förbättra tillgänglighet och service för besökare, säger Ida Flygare, Turistbyråns föreståndare.


- Besökare ska även i fortsättningen kunna nå oss via telefon, mail och chatt. Biljettbokningen, som sköts av kulturförvaltningen, kommer tills vidare att vara kvar i Turistbyråns lokal.

 

Turister och besökare har sedan den 1 juni kunnat få information via InfoPoints på elva platser i Hässleholms kommun. Under sommaren har personal från Turistbyrån också varit ambulerande på besöksmål och platser där det rör sig mycket folk.


- I samband med att vi stänger Turistbyrån utökar vi med ytterligare en InfoPoint. Från den 3 september kan man få turistinformation i Stadshusets medborgarkontor. Det gör att vi nu har turistinformation på tolv platser i kommunen, säger Ida Flygare.


En InfoPoint kan vara en fast eller rörlig bemannad plats dit en besökare naturligt söker sig, exempelvis ett besöksmål, en bensinmack eller ett hotell. På InfoPoints kan besökaren få personlig service och hjälp med de vanligast förekommande frågorna om Hässleholm med omnejd. På InfoPoints kan man även hämta broschyrmaterial och på de flesta platser erbjuds fritt wifi.


Våren 2019 tillkommer ytterligare nio InfoPoints i kommunen.

 

InfoPoints 2018
FCT Köpcenter, Tyringe
Hotell Statt, Hässleholm

Hovdala slott, Hovdala

HälsoOasen, Hässleholm

Hässleholms Museum, Hässleholm
Hörja Café, Hörja
Medborgarkontoret i Stadshuset från och med 3 september

Servicekontoret i Hästveda
Servicekontoret i Sösdala
Servicekontoret i Vittsjö
Tykarpsgrottan, Ignaberga
Tyringe kurhotell, Tyringe

 

Fakta InfoPointprojektet

Projekttid: Två år med start 1 januari 2018.
Total budget: 983 878 kronor, varav 50 procent kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.