Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-08-27 av Göran Rignell

Familjer får mer samordnat stöd i nytt projekt

Socialförvaltningen är i startgroparna med sitt nya projekt som heter Hela Familjen.

Projektet syftar till att familjens inflytande över den egna situationen ska öka och att hitta vägar till självförsörjning.

 

Projektet startade i maj 2018 och kommer att pågå under 3 års tid. Det är ett samarbete mellan Socialförvaltningen, Region Skåne, Samordningsförbundet Skåne Nordost och finansieras av FINSAM.

Anders Karlsson, projektmedarbetare i projekt Hela familjen

Bild: Anders Karlsson, socialrådgivare i projekt Hela Familjen

Vad är Hela Familjen?

Hela Familjens grundkoncept är att vi utgår från familjens egna önskemål och behov, alla familjemedlemmar får uttrycka vad de vill förändra. Målgruppen är familjer som är bosatta i Hässleholms kommun, har varit beroende av försörjningsstöd i minst 10 månader och är listade på Region Skånes vårdcentral Solbrinken i Hässleholm.

Problembilden är oftast komplex hos målgruppen med många vårdkontakter och långvarigt försörjningsstöd.

 

Arbetssättet innebär ett nytt sätt att tänka kring de familjer som långvarigt uppburit försörjningsstöd. Stödet till familjerna kommer att samordnas tydligare för att ge en bättre och mer effektiv hjälp. Hela Familjen har drivits i Kristianstad sedan två år. Metoden har visat sig vara framgångsrik och vi är glada att projektet nu tar steget till Hässleholms kommun, säger Anders, socialrådgivare på socialförvaltningen.

 

Vad kan man få hjälp med?

Två socialrådgivare kommer att fungera som spindeln i nätet då dessa familjer har ett omfattande kontaktnät med olika myndigheter både inom kommunens olika förvaltningar och inom sjukvården. Stödet kan till exempel vara att hjälpa familjen i kontakter med vården, skolan och andra myndigheter.

Inledningsvis kan det vara att hjälpa familjen att hitta ingångar till vårdinstanser och myndigheter. Det kan vara allt ifrån att synliggöra ett vårdbehov som familjen har eller skapa kontakt med budgetrådgivning om familjen har skulder m.m.

Ett vanligt problemområde är familjens ekonomi. Socialrådgivaren har regelbunden kontakt med handläggaren på försörjningsstöd. Ett av målen är att hjälpa föräldrarna till självförsörjning. En familj som når självförsörjning frigör tid och energi till andra livsområden.

 

Barnen i fokus

Genom att tidigt prata med föräldrarna kring barnens situation och deras behov hoppas man på en ”spinn-off-effekt” som leder till att barnen bättre kan fokusera på sina utvecklingsområden, exempelvis skola och att frigöra resurser hos föräldern som kan leda till ökad förmåga och självförsörjning.  

 

Ett beprövat koncept

Konceptet Hela Familjen kommer från Camden i England och projektet Hela Familjen har pågått i Kristianstad kommun sedan 2016. Kristianstad är samverkanspartner i projektet via Skåne Nordost och har visat positiva resultat där 25 % av hushållen som har varit delaktiga i projektet blivit självförsörjande.


Det är handläggaren och socialrådgivaren som i samråd gör urvalet och erbjuder familjen Hela Familjen som en insats. Insatsen är frivillig och familjen kan avsluta insatsen om man inte vill eller inte har ett behov av hjälp längre.

 

När familjen har en pågående insats så har socialrådgivaren en hög tillgänglighet, inga telefontider råder.