Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-08-16 av Kenneth Englund

Företagsservice får fler ungdomar i jobb

Allt färre ungdomar är arbetslösa i Hässleholm, visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.
En bidragande orsak är kommunens satsning för att anställa långtidsarbetslösa ungdomar som är berättigade till anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.

Börjar se resultat

Anställningarna är tidsbegränsade och vanligast är att de varar under ett års tid. Kommunens medel täcker den del av lönekostnaden som inte staten finansierar. Sedan i våras driver kommunens arbetsmarknadsenhet dessutom ett projekt med målet att ”en om dagen”, 20 långtidsarbetslösa i månaden, ska få ett avlönat arbete.

 

- Nu börjar vi se resultatet av detta och så här långt har vi uppfyllt målet, säger Jörgen Bergvall, verksamhetschef på arbetsmarknadsenheten.

 

Service till företag

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, Esf, och har en budget på cirka 20 miljoner kronor. Som ett led i arbetet har den nya enheten Företagsservice bildats. Enheten ger service till privata företag som vill erbjuda anställning eller praktik med anställningsstöd.

 

- Alla har inte förutsättningar att arbeta inom den kommunala sektorn och med fler alternativ ökar möjligheten till anställning, säger Jörgen Bergvall.

 

I stora drag handlar det om att under ett års tid kombinera en arbetsmarknadspolitisk anställning i kommunen med praktik på privata företag. Målet är att insatsen ska leda till anställning i ett privat företag.

 

- Vi har fått ett väldigt positivt gensvar från arbetsgivarna, berättar Jimmy Månsson, chef för Företagsservice. Nu kan de få hjälp att introducera nya medhjälpare och de slipper arbetsgivaransvar och mycket av den administration som rör arbetsmarknadspolitiska insatser.

 

Effektiva insatser

- Den här typen av kommunala, samordnade insatser med Arbetsförmedlingen, är mycket effektiva, säger Jörgen Bergvall. Kombinationen av Esf-projekt och kommunens satsning på att avsätta medel för långtidsarbetslösa ungdomar ger helt andra möjligheter till styrning av verksamheten. Istället för spridda punktinsatser kan vi samordna utbildningsinsatser med jobbmöjligheter, i både privat och offentlig sektor. Det ger resultat.

 Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik visar också att allt färre unga i Hässleholm är arbetslösa. Visserligen är 9,8 procent av ungdomar 18-24 utan jobb men det som sticker ut är minskningen det senaste året. I år är 18,1 procent färre ungdomar arbetslösa i Hässleholm, jämfört med juli 2017. Det kan jämföras med statistiken för samtliga kommuner i Skåne, där den genomsnittliga minskningen är 4,4 procent.

 

Jakob Olsson, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Hässleholm, konstaterar att högkonjunkturen gör att ungdomar generellt har en ganska gynnsam arbetsmarknad just nu.


- Men de ungdomar som inte har avslutade gymnasiestudier och de med ohälsoproblematik är det svårare för. De riskerar att fastna i en längre tids arbetslöshet. Därför är det en oerhört bra insats kommunen gör, som satsar på de långtidsarbetslösa, säger Jakob Olsson.