Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-08-16 av Kenneth Englund

Trygghetsmätning 2018

Varje år genomför Polisen och Hässleholms kommun en mätning för att ge bättre möjligheter att genomföra åtgärder som skapar trygghet. Resultatet av trygghetsmätningen är en viktig del i planeringen av Polisens och kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Om mätningen

Trygghetsmätningen genomförs årligen av Polisen och Hässleholms kommun. Kommunen är indelad i olika områden, i varje område tillfrågas 300 personer. De tillfrågade, som är i åldersgruppen 16-85 år, väljs ut genom slumpvis urval från folkbokföringen. Undersökningen genomförs även i ett flertal andra kommuner.

Undersökningen kommer att skickas ut till de som tillfrågas med början den 20 augusti och insamlingen avslutas den 9 oktober. Under denna tid kommer två påminnelser att skickas.

Vi är mycket angelägna att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt.


Om frågorna

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställer vi ett antal frågor som har betydelse för Polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna.


I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.


Du deltar anonymt

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.


Hur används resultatet?

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.


Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.


Mer information

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Polisinspektör Mats Trulsson
Telefon 010-56 20 200