Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-07-25 av Kenneth Englund

Tänk på brandskydd vid skördearbete

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har publicerat rekommendationer för brandskydd vid skördearbete. Det är viktigt att du som ska skörda går igenom alla punkter och planerar arbetet innan det påbörjas.

Sädesfält

Sädesfält i Hässleholms kommun. Fotograf: Magnus Lindstrand

För att begränsa riskerna kopplat till skördearbete på mark med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden är det av stor vikt att arbetet genomförs med god planering och försiktighet. Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet innebär ökad risk för vegetationsbränder.


Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner bör ske med största försiktighet. En brand som uppstår i torrt gräs sprider sig snabbt och det behövs mycket vatten för att släcka. Då det är mycket torrt i marken finns risk att brand kan uppstå även vid skörd av vall. 


Här kan du ladda ner: Brandskydd vid skördearbete i jordbruketPDF (pdf, 159.7 kB)


Avstå från skogsarbete

Skogsstyrelsen och Räddningstjänsten rekommenderar skogsägare att helt avstå från skogsarbete nu när det råder extremt hög brandrisk.


Just nu råder extremt hög brandrisk, därför avråder vi från allt skogsarbete. Det behövs väldigt lite för att starta en brand. Det kan räcka att ett redskap eller fordon stöter mot en sten för att en gnista ska sätta igång en brand.

Vi råder även lantbrukare att iaktta stor försiktighet och följa rekommendationerna från MSB vid skördearbetet, säger Per Friis, Yttre befäl på Räddningstjänsten i Hässleholm.


Skogsstyrelsens rekommendation att att avstå från skogsbruk vid extrem brandrisklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster