Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-07-13 av Kenneth Englund

Ska sommartiden slopas?

EU-kommissionen har beslutat sig för att utreda hur EU:s sommartid fungerar och om något behöver förändras. Detta efter flera förfrågningar från Europaparlamentet, allmänheten och vissa EU-länder. Du kan lämna in synpunkter till EU-kommissionens samråd fram till den 16 augusti.

European Commission

Sommartid innebär att vi ställer om klockan två gånger om året för att ta vara på dagsljuset på bästa sätt. De flesta EU-länder har haft sommartid länge och den infördes i syfte att spara energi, efter världskrigen och oljekrisen på 70-talet. Andra skäl har varit ökad trafiksäkerhet, bättre möjlighet till utomhusaktiviteter och att anpassa sig till grannländer och handelspartners.


Det finns ett EU-direktiv sedan 80-talet som reglerar att alla EU-länder ställer om klockan samtidigt: till sommartid den sista söndagen i mars och tillbaka till normaltid (vintertid) den sista söndagen i oktober. Anledningen till direktivet var att få enhetliga regler inom EU:s inre marknad.


Det har genom åren gjorts en rad studier på hur tidsomställningen påverkar olika faktorer såsom hälsa, trafiksäkerhet, energibesparingar etc., men dessa visar inte på några särskilt stora effekter. Synpunkter från personer som vill avskaffa sommartiden handlar ofta om negativa hälsokonsekvenser av omställningen i form av t.ex. sömnbrist.


Europaparlamentet antog i februari 2018 en resolution som uppmanar EU-kommissionen att göra en översyn av direktivet som reglerar sommartiden för EU:s medlemsländer.


Vad tycker du?

Du kan få mer information och göra din röst hörd i denna fråga genom att svara på EU-kommissionens samrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bakgrund: EU-kommissionens samråd

EU-kommissionen ber regelbundet allmänheten och andra aktörer i EU:s medlemsländer om inspel och synpunkter som underlag för sin politik och lagstiftningsförslag. Synpunkter samlas in från olika offentliga aktörer, företag, intresseorganisationer och även privatpersoner.


För att se vilka samråd som är aktuella, gå till webbplatsen "Din röst i Europalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster".