Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-07-09 av Freja Hagsund

Välkommen till Sieps-utbildning om EU:s framtid

Diskussionen om vad EU kan och bör göra är inte ny, men när en medlemsstat väljer att lämna unionen är det naturligt att frågan om EU:s framtid tar ny fart. Den 29 augusti, under Europaforum, kommer Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) till Hässleholm för att öka delaktigheten i diskussionen kring dessa frågor.

Sieps har fått i uppdrag av regeringen att analysera innehållet i EU:s framtidsdiskussion. I uppdraget ingår att sprida analysen av framtidsfrågorna och att öka delaktigheten kring diskussionen om dessa frågor. Sieps kommer därför att hålla en presentation om framtidsfrågorna runt om i Sverige, denna gång under Europaforum i Hässleholm. Den primära målgruppen är beslutsfattare och representanter från regionen och kommunerna.

Under presentationen kommer Sieps att beskriva vilka frågor som ingår i framtidsdiskussionen. Det handlar både om institutionella frågor och om olika politikområden. Ambitionen är att presentationen ska ge förståelse för vilka vägskäl och knäckfrågor EU står inför och vad detta betyder för unionen och Sverige.


När? Den 29 augusti, kl. 17.30-19.30


Var? Norra Stationsgatan 8A, Hässleholm, Aulan: ”Stockholm”


Anmälan: senast 20 augusti genom att skicka ett mail till freja.hagsund@hassleholm.se

 


Oavsett om du kan mycket eller lite om EU är du hjärtligt välkommen att delta i utbildningen och vi ser fram emot att möta dig den 29 augusti!


Utbildningen samarrangeras av Sieps, Europaforum Hässleholm, Hässleholms kommun, Europa Direkt Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost.

 

Sieps är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor. Målgruppen är i första hand svenska beslutsfattare på olika nivåer. Arbetet sker i samarbete med svenska och internationella forskare.