Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-07-04 av Emma Ragnarsson

Bostadsbyggande i centrum i Almedalen

Hässleholms kommuns planchef Gertrud Richter är i Almedalen, Visby, för att lyfta Hässleholm som boende- och pendlarkommun, träffa byggexploatörer och tala om kommunens fortsatta arbete med att bygga tusentals bostäder i linje med Sverigeförhandlingens mål.

Foto på paneldeltagarna på scen.

Maria Rimpi (till vänster) från Svenska Dagbladet ledde panelsamtalet som fokuserade på framtidens samhällsplanering och bostadsbyggande. Panelen bestod av (från höger) Patrik Faming, Boverket - Plattform för hållbar stadsutveckling, Gertrud Richter, Hässleholms kommun, Kikki Liljeblad, Norrköpings kommun, och Magdalena Malm, Statens konstråd.

Under tisdagens seminarium med tema boende och stadsutveckling lyftes Hässleholms kommuns ansvar för att nå målet att bygga 7000 nya bostäder tillsammans med Kristianstad fram till år 2030.

 

På frågan från om hur Hässleholm ska klara den kraftiga utbyggnaden svarade Gertrud Richter:

 

– Det kommer vi att klara, med långsiktiga mål, gott samarbete och mod att stå upp för god stadsplanering. Vi har mobiliserat på kommunen med kunniga arkitekter. Och det är otroligt viktigt att vi har en bra dialog med invånarna, i Hässleholm är det nära till dem och de ska vara med i processen, sa hon och fortsatte:

 

– Den översiktliga planeringen är otroligt viktig för att få en riktning i hur vi ska planera människors livsmiljöer. Kommunen har ett jättestort ansvar för att skapa nya allmänna platser, som gaturum och torg.

 

Diskussionen under seminariet kom att handla om de mindre kommunernas möjlighet att stadsutveckla för bra levnadsvillkor. Gertrud Richter sa att det i Hässleholm ska finnas livskvalitet, till exempel med rejält tilltagna ytor för utevistelse i förskolorna och gott om grönområden för invånarna, men att det handlar inte bara om att bygga bostäder utan även att skapa goda och trygga livsmiljöer för alla.

 

Efter paneldebatten, påpekade Gertrud Richter hur viktigt det känns att sätta Hässleholm på Sverigekartan, hur hon vill att fler ska se vilken pärla kommunen är:

 

– Vi vill att invånarna ska känna en stolthet för kommunen, att här kan man bo och leva ett gott liv.

 

I paneldebatten deltog även Kikki Liljeblad, ordförande i stadsplaneringsnämnden på Norrköpings kommun, Patrik Faming, nationell samordnare för Plattform för hållbar stadsutveckling och Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd.