Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-06-29 av Freja Hagsund

1 juli tar Österrike över ordförandeskapet i EU:s ministerråd

Den 1 juli tar Österrike över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd fram till årsskiftet. Inför andra halvan av 2018 väntar flera komplexa och utmanande frågor, bland annat reform av EU:s gemensamma asylpolitik, säkerhet, EUs: nya långtidsbudget, samt slutförhandlingarna om brexit.

Österrikes främsta prioriteringar för det kommande halvåret kommer att vara säkerhet (kampen mot illegal immigration genom att säkra EU:s yttre gränser), att upprätthålla europeisk konkurrenskraft genom digitalisering, samt stabilitet i Österrikes grannländer (arbeta för EU-anslutning för länder på västra Balkan).

 

En viktig aspekt för det österrikiska ordförandeskapet är det kommande Europaparlamentsvalet i maj 2019. Eftersom det innevarande parlamentets mandatperiod kommer att nå sitt slut kommer det vara viktigt att slutföra eller nå överenskommelser inom så många av de öppna lagförslagen som möjligt. Det blir därför en viktig uppgift för Österrike att nå gemensamma positioner i rådet, eftersom dessa är förutsättningar för förhandlingar med Europaparlamentet.

Efter Österrike kommer Rumänien ta över EU:s ordförandeskap (första halvan av 2019), följt av Finland (andra halvan av 2019) och Kroatien (första halvan av 2020).

Sverige hade senast ordförandeskapet år 2009, och vi måste vänta till 2023 innan det är dags nästa gång.

 

Läs mer om Österrikes ordförandeskap här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Bakgrund: Ordförandeskapet i ministerrådet


Ministerrådet (även "Europeiska unionens råd" och "Rådet") är den ena av EU:s lagstiftande institutioner; den andra är Europaparlamentet.

 

Ordförandeskapet roterar halvårsvis och är inte personbundet. Att inneha ordförandeskapet innebär att det är det landets regering som kommer att leda mötena med de andra medlemsstaternas regeringar i ministerrådet. Ministerrådet träffas i tio olika konstellationer, beroende på vilka sakfrågor som ska diskuteras. Vilken av ordförandeskapets regerings minister som kommer att leda ett specifikt möte beror på i vilket konstellation ministerrådet träffas. Är det exempelvis jordbruksfrågor som diskuteras så är det ländernas jordbruksministrar som träffas. Är det miljöfrågor så är det miljöministrarna som träffas.


Ordförandeskapets uppgift är att sätta agenda för och leda ministerrådets möten, besluta om ministerrådets arbetsprogram, samt underlätta dialog, både under ministerrådets möten och mellan rådet och andra EU-institutioner.

Österrike