Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2018-06-26 av Anna Nordström

Framtidstro för Hässleholm

Sent under måndagskvällen antog kommunfullmäktige i Hässleholm den fördjupade översiktsplanen, FÖPen.

– Att FÖPen nu har antagits visar att Hässleholm nu är redo att axla det enorma projekt det innebär att vara en stad med en höghastighetsstation, säger Gertrud Richter, planchef på Hässleholms kommun.

Det var efter en lång debatt som den fördjupade översiktsplanen för Hässleholm, även kallad framtidsplan, antogs igår kväll.

 

– Tack vare att FÖPen antagits vet vi nu i vilken riktning vi ska gå. Nu har hela kommunen ett mål och ett konkret stöd i alla detaljplaneärenden och allt bygglovsarbete, som ger oss möjlighet att genomföra en stadsutveckling som ger ännu bättre livsmiljöer för alla människor, säger planchef Gertrud Richter på stadsbyggnadskontoret i Hässleholm.

Fördjupningen av översiktsplanen innehåller målbilder av hur staden och kommunen ska utvecklas och se ut i framtiden, bland annat att den ska vara en nationell knutpunkt och tillväxtmotor, växa genom förtätning och låta naturen få ta plats i staden.

 

Gertrud Richter påpekar att utan en antagen fördjupad översiktsplan, hade stöd saknats för utbyggnaden och utvecklingen av höghastighetsjärnvägen eller kommunens 30 detaljplaner:

– Då hade vi inte haft något gemensamt dokument om hur Hässleholm som stationsstad ska utvecklas. Vi ska visa hur vi efter Sverigeförhandlingen kan axla det enorma projektet med höghastighetsjärnvägen och knyta den till resten av staden genom ny stadsplanering: till exempel nya bostadsområden, grönområden, cykelvägar, säger Gertrud Richter och fortsätter:

– Med en antagen FÖP, som är en överenskommelse mellan staten och kommunen, visar vi nu hur vi tar hänsyn till riksintressen för bland annat järnvägen. Nu kan vi äntligen börja planera för Hässleholm som den naturliga knutpunkten full av liv och rörelse.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun