Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-06-25 av Emma Ragnarsson

Samarbete lägger grunden för höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund

Visionsskiss med höghastighetståg.

Hässleholms kommun är en av flera parter som har gått samman i en samverkansöverenskommelse för höghastighetsjärnväg Hässleholm–Lund. Överenskommelsen består av ett antal gemensamma punkter som ska underlätta samarbetet när projektet startar.

Regeringen beslutade i maj om den nationella infrastrukturplanen för åren 2018-2029 där sträckan Hässleholm–Lund är en del. För att möjliggöra en snabb och effektiv utbyggnad av sträckan Hässleholm–Lund har Hässleholms kommun enats tillsammans med Trafikverket, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Höörs kommun, Eslövs kommun och Lunds kommun. Syftet med överenskommelsen är också att optimera nyttorna och begränsa de negativa effekterna kring projektet.


– Med Sverigeförhandlingen, Skånebilden och Byggstart Skåne lades grunden för en bred överenskommelse kring den skånska infrastrukturens utveckling. Med denna samverkansöverenskommelse tar vi nästa steg med siktet inställt på en nödvändig och positiv utveckling för såväl Hässleholms kommun som för södra Sverige, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun.

 

Sex områden i fokus

I samverkansöverenskommelsen ingår sex olika mål för arbetet framåt:

 

1. Delen Hässleholm–Lunds utbyggnad genom Skåne ska börja norr om Hässleholm och ansluta till projekt Lund–Flackarp.
2. Ett gemensamt avgränsningsarbete av utredningsområdet ska prioriteras.
3. Goda helhetslösningar för resenären.
4. Miljöpåverkande aspekter ska belysas ur ett helhetsperspektiv.
5. Kommunikation ska utgå från en gemensam strategi och vara snabb, öppen och proaktiv.
6. Resurs- och kompetensförsörjning ska inte försena genomförandet.


– Den satsning vi har framför oss kommer att kräva ett omfattande samarbete över kommungränserna tillsammans med berörda myndigheter och verksamheter. Jag ser därför mycket positivt på samverkansöverenskommelsen, säger Richard Heingard, projektledare i Hässleholms kommun.