Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-06-21 av Anna Nordström

Vinnare utsedda i tävling om Björklunda

Nu är tävlingen om den framtida bostadsbebyggelsen i stadsdelen Björklunda i Hässleholm avgjord. Sex olika exploatörer har vunnit deltävlingarna i markanvisningstävlingen, som i sin tur kan resultera i runt 200 nya bostäder.

Åtta tävlingsområden har tilldelats sex exploatörer efter
utvärdering av inkomna tävlingsbidrag för Björklunda. Stadsdelen kommer att bli ett av Hässleholms största utbyggnadsområden och kommer att ge plats för cirka
200 bostäder, i en brytpunkt mellan stad och landsbygd.

 

– Det har varit på gång under en längre tid och
det känns bra att vi nu har tagit ett stort steg på vägen till en ny spännande stadsdel. Vi välkomnar både lokala och nya exploatörer till Björklunda och ser fram emot att jobba tillsammans med dem för att skapa nya attraktiva bostäder i
Hässleholm, säger Arne Dahlström (KD), ordförande för tekniska nämnden i Hässleholm.


Merparten av bostäderna i Björklunda kommer att vara
lokaliserade kring ett framtida torg. Flerfamiljshus kommer att ge plats för service på bottenplan för att generera ett folkliv ut mot torget, samtidigt som innergårdarna förväntas bli lummiga, privata och tysta.

 

‑ Kombinationen mellan byggnadernas framsida mot det offentliga rummet och baksidan mot det privata har varit genomgående i förslagen. Det visar på anbudsgivarnas goda förståelse av vad som efterfrågats i tävlingsuppgiften, säger Jakob Ruter, mark- och exploateringschef på tekniska
förvaltningen.


Nu när samtliga bidrag blivit utvärderade och vinnare utsedda, ska kommunens och exploatörens avsikter formaliseras i ett markanvisningsavtal, som ska tas fram till hösten. Arbetet med detaljplanen kommer att fortsätta
parallellt.