Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-05-31 av Elida Cimic

RSFI-modell presenteras vid Symposium 2018

studier

Foto: InPhokus by Funke.

RSFI-projektet som bedrivs på T4vux i Hässleholm har bjudits in till nationella konferensen Symposium för att presentera RSFIs framgångsrika undervisningsmodell.

Vart tredje år anordnar Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) en nationell konferens, Symposiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Till konferensen bjuds nationella och internationella forskare in för att föreläsa. Även beprövad erfarenhet från lärare med framgångsrika undervisningsmodeller bjuds in att berätta om sitt arbete. Till årets konferens, 11-12 oktober, med tema Litteraciteter och flerspråkighet har det ESF-finansierade RSFI-projektet, verksamt vid T4Vux i Hässleholm, bjudits in för att berätta om sitt arbete.

 

”Vi ser detta som en fantastisk möjlighet för oss att dela med oss av våra erfarenheter och sprida det arbetssätt vi utvecklat inom RSFI-projektet” säger Sofie Grahn Hillve Specialpedagog vid T4vux.


I RSFI-projektet (Resurs, Språk, Friskvård, Integration)länk till annan webbplats arbetar man med att utveckla en modell där etablering och SFI-utbildning utgör en helhet som utgår från elevernas individuella behov och förutsättningar. Projektet inleddes med en förstudie, Integration på goda grunder, som undersökte problem och behov för SFI-elever med kort/ingen skolbakgrund med långsam progression, och/eller migrationsstress eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) samt elever med fler än 525 undervisningstimmar.

 

RFSI-modellen bygger på grundtanken att integrationsresan för individen bör ses som olika faser. Den som kommer till ett nytt land, ibland med svåra erfarenheter i bagaget, måste få landa. Inte förrän man samlat ihop sig som människa, kan man sedan lära på ett bra och varaktigt sätt. Möjligheten till jobb kommer först när man fungerar och kan göra sig förstådd på svenska. Att i språkutbildningen möta eleverna olika beroende på om de befinner sig i landa-, lära- eller jobbafasen är ett sätt att effektivisera och individualisera utbildningen för eleverna.

 

Vid presentationen kommer verksamhetschef för RSFI, specialpedagog och pedagoger berätta om förstudien som föregick projektet, vilka teorier och vilken forskning arbetet utgår från och om hur de går till väga för att skapa en fungerande lärmiljö som tillåter att elever kan följa individuella scheman utifrån sina behov och förutsättningar.

Har du frågor om RSFI? Kontakta verksamhetsansvarig:

Peter Hillve, 0451-26 80 16

Peter.Hillve@hassleholm.se