Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-05-29 av Ida Forsberg

Skattjakt längs ny del av Skåneleden

Torsdagen den 31 maj kl. 10.00 invigs en ny del av Skåneleden som går genom centrala Sösdala. Sträckningen blir en del av Skåneledens Nord-Sydled och ansluter till Hovdala vandringscentrum. Mellan Sösdala och Lillsjödal kommer det att finnas digitala skattjakter som elever på Vannarödsskolan i Sösdala har tagit fram för att göra fler nyfikna på naturen.

På plats under invigningen finns Sara Näsvall från Region Skåne, Magnus Malm från Stiftelsen Skånska Landskap, medarbetare från Sösdala servicekontor samt lärare och elever från årskurs 7 på Vannarödsskolan.

 

Eleverna kommer att berätta om och visa hur de digitala skattjakterna fungerar. Arbetet med skattjakterna är ett projekt som eleverna har drivit tillsammans med sina lärare på biologilektioner under våren med syfte att undersöka och öka intresset för naturen längs leden.


- Sträckningen från Sösdala till Hässleholm blir en välkommen del i kommunens vandringsleder och Skåneleden som helhet. Elevernas digitala skattjakter blir dessutom ett roligt sätt att få syn på och lära sig mer om naturen. Förhoppningsvis kan det locka fler barn och ungdomar att ge sig ut på vandring, säger Lars-Erik Williams, kommunekolog.


Invigningen av den nya leden äger rum torsdagen den 31 maj kl. 10.00 på torget i Sösdala.

 

Programpunkter under invigningen

 

  • Sara Näsvall från Region Skåne invigstalar och klipper band till den nya leden.
  • Magnus Malm, ledansvarig från Stiftelsen Skånska Landskap, berättar om Skåneleden.
  • Elever från Vannarödsskolan i Sösdala berättar om och visar de digitala skattjakterna.

 

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun