Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-05-18 av Freja Hagsund

Snart införs den nya dataskyddsförordningen - GDPR 

Idag är det en vecka kvar tills den 25 maj, då GDPR träder i kraft. GDPR är en EU-förordning, vilken innebär att samma lagstiftning gäller för samtliga av EU:s medlemsländer.

Lagförslaget om GDPR (General Data Protection Regulation) presenterades av EU-kommissionen redan 2012 och förordningen beslutades om av ministerrådet och Europaparlamentet i maj 2016.


GDPR ersätter personuppgiftslagen (PuL), och innebär i korthet:


1. Rätt till tillgång till din data

Du har rätt att veta vilka uppgifter ett företag har om dig och hur den används. 

2. Rätten att bli glömd

Företag ska sluta använda och/eller radera din persondata om du ber om det.


3. Dataportabilitet

Du har rätt att flytta din data från ett företag till ett annat, ungefär som du idag kan flytta ditt mobiltelefonnummer mellan operatörer.

4. Inbyggt dataskydd

Om företagets system är designat för att leva upp till GDPR-standard har man vad som brukar kallas inbyggt dataskydd eller ”privacy by design”.


5. Lämpliga säkerhetsåtgärder

Företag ska löpande vidta åtgärder för att skydda persondata.

 

6. Rapporteringsplikt

Företag måste rapportera incidenter som rör persondata, som dataintrång, till tillsynsmyndighet (i Sverige är det Datainspektionen) inom 72 timmar. I vissa fall ska även berörda EU-medborgare informeras.


7. Utökat dataskydd

Även företag utanför EU omfattas av GDPR så länge de hanterar EU-medborgares data.

 

Läs mer om bakgrunden till GDPR och vad experterna säger härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster