Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-04-11 av Anna Nordström

Ett steg framåt för Hässleholms framtidsplan

Byggnadsnämnden godkände under tisdagen 10 april förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Hässleholms stad.

Förslaget, som är en framtidsplan för Hässleholms stad, visar hur Hässleholm skulle kunna utvecklas i framtiden, rörande bostäder, parker och verksamhetsområden. Målbilden är bland annat att Hässleholm ska vara en tillväxtmotor och en nationell knutpunkt, en ung och urban stad, och grön och robust.

 

Efter byggnadsnämndens godkännande den 10 april ska förslaget om framtidsplanen upp till kommunfullmäktige som ska fatta beslut om det under juni månad i år.