Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-04-04 av Emma Ragnarsson

Trafikflödet i Hässleholms centrum utvärderas

Trafiken i Hässleholms centrum har varit en omdiskuterad fråga sedan Järnvägsgatan blivit enkelriktad. För att säkerställa bästa möjliga trafikflöde har tekniska förvaltningen nu beställt en utvärdering av externa konsulter.
- Vi vill vara säkra på att vi skapar de bästa förutsättningarna för ett attraktivt och tillgängligt centrum, säger kommunens trafikingenjör Veronica Haagen.

Foto på Första Avenyen efter ombyggnaden med sittbänkar och rör att prata som syns i förgrunden.

Sedan ombyggnaden av Järnvägsgatan och Första Avenyen möts man av större ytor och en tryggare och mer välkomnande miljö för den som rör sig till fots. Nu utvärderas trafikflödet för att få underlag till det fortsatta arbetet för ett mer attraktivt centrum. Foto: Exacta Creative

Inventering av olika alternativ

Konsultbolaget har fått i uppdrag att inventera och utvärdera vilka olika alternativ som finns för trafiken i centrum. De ska också se över hur trafikskyltningen kan förbättras för att det ska vara lätt att hitta rätt.

 

- Vi har genomfört första etappen i utvecklingen av centrum, men vi har fler etapper framför oss för att skapa en helhet. Resultatet av utvärderingen kommer vägleda oss i det fortsatta arbetet. Vi tar också till oss de synpunkter som har kommit in, samtidigt som vi måste ha tålamod med att det tar tid att vänja sig vid förändringar och skapa nya vanor, säger Veronica Haagen.

 

Utöver utvärderingen kommer tekniska förvaltningen att arbeta med andra åtgärder som kan underlätta för den som ska hämta och lämna vid Resecentrum eller hitta parkeringar i centrum. Bland annat ska vägskyltning och hänvisningar vid Resecentrum ses över.

 

- Vi ser också över vad vi kan göra för att skapa trygghet på västra sidan av stationsområdet, till exempel med bättre belysning, säger Stefan Alvedal, avdelningschef för gata och trafik.


Ett attraktivt och tillgängligt Hässleholm

Ombyggnaden under 2017 var första etappen i utvecklingen mot ett tryggare och mer välkomnande centrum. Längs Första Avenyen har biltrafiken fått ge plats till förmån för fotgängare och cyklister och där finns nu större ytor för möten och umgänge. Amelies plats välkomnar alla de människor som kommer till Hässleholm via buss och tåg. Järnvägsgatan är enkelriktad, och med mindre trafik blir det mer inbjudande att röra sig mot Stortorgets butiker och caféer.

 

Hämta och lämna på Magasinsgatan

Järnvägsgatan är enkelriktad för trafik från norr till söder och det är förbjudet att stanna och parkera utanför Resecentrum mot centrum. Istället finns plats för att hämta och lämna längs Magasinsgatan på västra sidan om stationsområdet, mot Norra station.


Parkeringar i centrum

För dig som vill parkera nära centrum och Resecentrum finns till exempel parkeringsgaraget i Hässleholm Kulturhus, långtidsparkeringen vid Magasinsgatan och parkeringen vid Stadshuset.