Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-03-28 av Freja Hagsund

Vad hände i EU 2017?

EU-kommissionen har publicerat en sammanfattningsrapport av vad EU uppnått under 2017. I rapporten kan du bland annat läsa om EU:s prioriteringar, åtgärder för att främja sysselsättning, tillväxt och investeringar, samt framsteg som gjorts på migrations- och försvarsområdena.

EU 2017

2017 markerades i hög utsträckning av att Storbritannien, den 29 mars, meddelade det Europeiska Rådet sin avsikt att lämna EU. På det ekonomiska planet har samtliga av EU:s medlemsländer sett en fortsatt återhämtning från den ekonomiska krisen och har numera en snabbare tillväxt än både USA och Japan. Sysselsättningsgraden är rekordhög och arbetslösheten i EU är på lägre nivå än de senaste nio åren.

 

Den nuvarande EU-kommissionen, med Jean-Claude Juncker som ordförande, tillträdde år 2014 och kommer att sitta fram till år 2019 då en ny kommission kommer att tillträda efter valet till Europaparlamentet. 

 

Juncker-kommissionen arbetar efter följande tio prioriteringar.

 

 1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar
 2. En sammankopplad digital inre marknad
 3. En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik
 4. Fördjupad och rättvisare inre marknad med stärkt industribas
 5. En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union
 6. En balanserad och framåtsträvande handelspolitik som styr globaliseringen
 7. Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som bygger på ömsesidigt förtroende
 8. På väg mot en ny migrationspolitik
 9. En starkare global aktör
 10. En union i demokratisk förändring


Här kan du ladda ner eller beställa publikationen EU 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.