Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-03-23 av Linn Bendahl

2017 ytterligare ett starkt år för solenergi i Hässleholms kommun

Intresset för solceller är fortsatt stort i Hässleholms kommun. Förra året installerades 49 nya anläggningar. Kommunens energi- och klimatrådgivare Caroline Wendel får många frågor och tycker att det är roligt att intresset för solceller har ökat stort de senaste åren.

Ökning under 2017

Under 2017 installerades 49 anläggningar med en gemensam effekt på cirka 570 kW i kommunen. Det medförde att i slutet av året var den totala installerade effekten 2 009 kW vilket motsvarar ungefär 14 000 kvadratmeter solceller.

 

De solceller som vid årets slut var uppsatta i kommunen producerar tillsammans 1,8 MWh förnybar el, vilket motsvarar årsanvändningen av hushållsel för 360 familjer!


Intresset är märkbart

Intresset för solceller ökar för varje år berättar kommunens energi- och klimatrådgivare Caroline Wendel.

 

- Jag får väldigt många frågor om solceller vilket är väldigt roligt. Min förväntning är att intresset kommer att vara minst lika stort i år, speciellt med tanke på att det statliga stödet höjdes för privatpersoner i början av året, säger Caroline Wendel.

 

Det statliga investeringsstödet för solcellsanläggningar ligger nu på 30 % för privatpersoner, företag och föreningar. Ansökan om stöd skickas till länsstyrelsen.

Solcellsföreläsning

Vill man lära sig mer om solceller så ordnar energi- och klimatrådgivaren tillsammans med Europa Direkt en  solcellsföreläsning den 26 april.

 

- Mer information om föreläsningen och hur man anmäler sig kommer att läggas ut på kommunens hemsida i slutet av veckan, meddelar Caroline Wendel.

 

Stort intresse i hela världen

Det är inte bara i Hässleholms kommun som intresset för solceller är stort utan samma trend kan ses i större delen av världen. Ett ökat intresse för klimatfrågan och minskade priser på solceller är två bidragande orsaker.

 

Statistiken är inhämtad från elnätsägarna i Skåne och sammanställd av Solar Region Skåne.