Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-03-22 av Josefine Smith

EU-handslaget - för ökad delaktighet och kunskap om EU

Under våren kommer Europa Direkt Hässleholm tillsammans med Skåne Nordost att genomföra EU-utbildningar för politiker och tjänstemän i ett antal kommuner i Skåne Nordost: Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Östra Göinge och Älmhult.

Utbildningarna ingår i regeringens arbete ”EU-handslaget”, som syftar till att stärka människors delaktighet samt öka kunskapen och engagemanget för EU-frågor i Sverige. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för medborgarna att kunna påverka beslut på EU-nivå. Skåne Nordost ingick EU-handslaget med EU- och handelsminister Ann Linde under Europaforum 2017.

 

Sveriges medlemskap i EU innebär att Sverige påverkar och påverkas av de beslut som tas inom EU. Det gäller både på nationell, regional, men även i hög utsträckning, lokal nivå. Enligt en studie från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påverkas i genomsnitt 60 procent av punkterna på en kommunfullmäktiges dagordning av beslut som fattas på EU-nivå. Många medborgare upplever dock att de inte har möjligheten att påverka det som händer på EU-nivån. I utredningen ”EU på hemmaplan” (SOU 2016:10) framkommer det tydligt att det råder också en omfattande kunskapsbrist om EU hos allmänheten och även bland lärare, journalister och tjänstemän.

 

Den 13:e mars var Europa Direkt Hässleholm, tillsammans med Skåne Nordost på besök hos Kristianstads kommunfullmäktige och genomförde en EU-utbildning. Det ledde till en intressant diskussion om EU:s framtid och finansieringsmöjligheter.

 

Nästa utbildningsmöten är i Osby kommun och i Hässleholms kommun den 26:e mars.

 

Mer information om EU-handslagetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-utbildning i Kristianstad

EU-utbildning i Kristianstad