Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-02-27 av Ida Flygare

Turistbyrån flyttar ut och möter besökarna där de befinner sig

Under 2018 kommer Turistbyrån att arbeta med service till besökare på nya platser. Turistbyrån finns kvar i nuvarande form i Hässleholm Kulturhus till och med den 31 augusti, därefter kommer man bland annat att arbeta med turistservice ute på kommunens besöksmål. 

-Vi vill att fler ska upptäcka Hässleholm som besöksmål, därför testar vi nya former av turistservice, säger Ida Flygare, turistbyråföreståndare.


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Besökaren kommer även i fortsättningen att kunna nå Turistbyrån via telefon, e-post och chatt via Turistbyråns webbplats. Man kommer fortsätta att arbeta med att få besöksmål och aktörer synliga på sociala medier och digitala reseplattformar.

 

- Människors vanor har förändrats och vi måste utveckla vår verksamhet efter det. Idag använder vi oss av digitala tjänster som exempelvis Tripadvisor, Google och sociala medier när vi ska planera semestern och söka information om olika resmål. I praktiken är det få som besöker Turistbyrån, säger Ida Flygare.

 

Besöksservice på fler platser 

Under sommaren 2018 kommer kommunens besöksservice finnas ute på besöksmål och boendeanläggningar för att möta besökare på plats.

 

- Samtidigt som vi är mer digitala idag, blir det personliga mötet allt viktigare. Genom att vara där besökarna är och anpassa besöksservicen efter behov och säsong, hoppas vi kunna inspirera fler att ta del av kommunens vackra natur och fina besöksmål. Samtidigt använder vi våra resurser på ett effektivare sätt, säger Ida Flygare.

 

Så kallade InfoPoints är ytterligare ett steg i utvecklingen av besöksservicen. En InfoPoint kan vara en fast eller rörlig bemannad plats dit en besökare naturligt söker sig, till exempel ett besöksmål, en bensinmack eller ett hotell. Hässleholms kommun har beviljats projektmedel från Leader Lag PH och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att under en tvåårsperiod bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints.

-Genom satsningen på InfoPoints kan besökarna få information och service på fler platser vilket gör den mer tillgänglig. Vi kommer börja med tio InfoPoints under 2018 för att sen utöka med tio till under 2019, säger Ida Flygare.

Vilka besöksmål och platser som blir InfoPoints samt var Turistbyrån kommer att finnas med ambulerande besöksservice under sommaren meddelas inför säsong.