Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-02-19 av Josefine Smith

Erasmus+ utnyttjas inte av svenskar

Sverige gick med i det europeiska utbytesprogrammet Erasmus år 1992, och sedan dess har nästan 81 000 svenskar gjort utbyten eller praktik i andra europeiska länder genom Erasmus. Under samma period har över dubbelt så många studenter kommit till Sverige, runt 171 000. Svenska lärosäten har gott rykte i internationella sammanhang och kurser erbjuds ofta på engelska, vilket kan vara förklaringen till att många studenter söker sig till Sverige.

 

Svenska Universitets- och Högskolerådet (UHR) pekar på två faktorer som kan förklara ett bristande intresse hos svenska studenter för europeiska utbyten: svenska studenter är i allmänhet äldre än det europeiska genomsnittet och vissa har barn, vilket kan påverka viljan att flytta utomlands. Dessutom har flera svenska universitet och högskolor avtal med lärosäten utanför Europa och många studenter åker iväg på egen hand.

 

Inför EU:s nästa programperiod väntas nedskärningar i de flesta finansieringsprogram. Erasmus är ett undantag där EU-kommissionen istället vill fördubbla anslagen och därmed antalet Erasmusdeltagare till år 2025. Satsningen på Erasmus ses av EU-kommissionen som en viktig del i byggandet av den europeiska identiteten. Enligt EU-kommissionären med ansvar för utbildningsfrågor, Tibor Navracsics, utvecklar personer som deltar i Erasmusutbyten ”nya färdigheter och får en förstärkt europeisk identitet som kompletterar och berikar den nationella och regionala identiteten”.


För att utnyttja de tillgängliga medel som erbjuds av EU genom Erasmusprogrammet satsar UHR nu på att locka fler svenska studenter att åka genom ökad marknadsföring och höjda stipendier.

 

Läs mer på Europaportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Du hittar mer information om Erasmuslänk till annan webbplats här.