Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-02-06 av Emma Ragnarsson

Förtydligande: "Vi tar avstånd från barnäktenskap"

Kommunalråden och socialchefen i Hässleholms kommun gör nu ett förtydligande kring kommunens ståndpunkt i frågan om hur eventuella barnäktenskap ska hanteras.
- Vi accepterar aldrig barnäktenskap, men det är inte vår sak att bedöma äktenskapets laglighet i sig eftersom det är ingått i annat land. Däremot är det vår skyldighet att bedöma om det är en risk för barnet att bo tillsammans med en äldre part, säger Pär Palmgren (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det ansvar som socialtjänsten har för ensamkommande barn påverkas inte av om äktenskapet erkänns i Sverige eller inte. För socialtjänstens del är det barnets bästa som är av betydelse i risk- och skyddsbedömningen. Socialstyrelsen slår fast att socialnämnden har samma ansvar för alla ensamkommande barn, oavsett om de är gifta eller inte.


- Vi är självklart emot barnäktenskap och vi tar ingen hänsyn till om eventuellt äktenskap är lagligt eller inte. Barn ska inte vara gifta om de inte är myndiga. I de fall vi får kontakt med barn som har ingått äktenskap – lagligt eller inte, gör vi alltid risk- och skyddsbedömningar. Vi anser att det är en risk att vara barn och att vara tillsammans med en äldre person, vilket innebär att vi alltid skyddar barnet, säger Sus Lantz, socialchef.


- Barnets bästa är alltid avgörande för var barnet ska bo, om det så är i familjehem, HVB-hem eller stödboende. I denna fråga är det viktigt att vi tar hänsyn till barnets vilja och åsikt men främst att vi tar ansvar för och gör en skyddsbedömning av placeringen, säger Robin Gustavsson (KD), kommunstyrelsens vice ordförande.


Nationellt pågår just nu ett arbete med att ta fram nya förslag på hur Sverige ska kunna begränsa erkännandet av äktenskap som har ingåtts utomlands, där ingen av parterna har anknytning till Sverige, och där en eller båda parterna är barn.


- Vi är givetvis emot barnäktenskap och vi välkomnar att man jobbar med frågan på riksplan. Vi slår alltid vakt om barnets bästa, det är det viktigaste, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande.


Den omdiskuterade frågan har väckt starka reaktioner efter att kommunstyrelsen föreslog svar på en motion från Sverigedemokraterna om hur kommunen ska hantera eventuella barnäktenskap. Ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige i februari.