Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-07-11 av Ida Flygare

InfoPoints för bättre tillgänglighet och service till besökare i kommunen

Hässleholms kommun har beviljats projektmedel på drygt 980 000 kr från Leader Lag PH och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att under en tvåårsperiod bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept i Hässleholms kommun.


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Ida Flygare, turistbyråföreståndare/projektledare

Ida Flygare, projektledare för Leaderprojekt InfoPoints

 

-Vi på Hässleholm Tourist Information är stolta över beskedet om projektmedel. Satsningen på InfoPoints gör vi dels för att det finns en efterfrågan från besöksnäringsföretagen i Hässleholms kommun om att förbättra tillgänglighet och service för besökare. En annan anledning är digitalisering och nya resvanor som förändrar besökarens behov av information, säger Ida Flygare, turistbyråföreståndare och projektledare för InfoPointprojektet.


Turistinformation ska finnas där besökaren är, både fysiskt och digitalt

Satsningen på InfoPoints i Hässleholms kommun innebär att besökaren kan ta del av turistinformation och service på 20 olika platser istället för att enbart hänvisa till en plats för information. En InfoPoint kan vara en fast eller rörlig bemannad plats dit en besökare naturligt söker sig, till exempel ett besöksmål, en bensinmack eller ett hotell.

-Syftet med projektet är att bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept och på så sätt stärka värdskap, service, tillgänglighet och informationsflöde till besökaren i Hässleholms kommun, säger Ida Flygare.


Målet med projektet är att etablera 20 stycken InfoPoints i Hässleholms kommun under en tvåårsperiod samt utvärdera om det påverkar merförsäljning, hur länge besökaren stannar och antalet gästnätter i kommunen.

 

Projektet ska bidra till en ökad kompetensutveckling för personalen på InfoPoints med aktiviteter som utbildning i värdskap och produktkännedom samt studieresa till besöksmål i Hässleholms kommun. Projektet ska också ta fram broschyrställ, informationsmaterial, broschyrdistribution och en gästundersökning. Dessutom kommer besökare på samtliga InfoPoints att få tillgång till fri internetuppkoppling via wifi.


-InfoPoints erhåller ingen ersättning utan bör se sitt engagemang som en möjlighet till merförsäljning, ökad kompetensutveckling för sig själv och för destinationen samt en ökad service i verksamheten. Många av våra blivande InfoPoints får redan idag frågor om området och InfoPointstämpeln kan ge extra auktoritet och självförtroende för att kunna svara på frågor om vad vårt område erbjuder. En vinn-vinn-situation, säger Ida Flygare.


Fakta InfoPointprojektet


Projekttid: Två år med start 1 januari 2018.
Total budget: 983 878 kr, varav 50% procent kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.