Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-12-28 av Josefine Smith

Prioriteringarna för EU-budgeten 2018 handlar om säkerhet, migration samt innovation och tillväxt

Budgeten för EU 2018 antogs i november i år och fokus kommer fortsatt ligga på säkerhet och migration men också sysselsättning, innovation och tillväxt vilket ligger i enlighet med Jean-Claude Junckers tio prioriteringar.

EU:s budget för 2018 uppgår till cirka 160 miljarder euro i åtaganden. Det är en ökning med 0,2 % jämfört med 2017 års EU-budget, enligt de senaste månadernas ändringar. En marginal på 1,6 miljarder euro finns kvar under utgiftstaken för den fleråriga budgetramen 2014–2020, så att EU kan reagera på oförutsedda behov.

 

Märt Kivine, Estlands biträdande finansminister och rådets huvudförhandlare för 2018 års EU-budget uppgav följande om budgeten:

 

-Europaparlamentet och rådet har samma två huvudprioriteringar för budgetåret 2018: att hantera migration och säkerhet och att främja innovation, tillväxt och sysselsättning i Europa. Jag är övertygad om att vi har nått ett bra och välavvägt resultat som gör det möjligt för EU att agera och reagera på de olika behoven.

 

Läs mer om EU:s budget för 2018 här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster