Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-12-19 av Emma Ragnarsson

Höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund

Kommunfullmäktige har beslutat att ingå avtal för att bygga en höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund. Sträckan är en del av höghastighetsbanan som ska gå från Stockholm till Malmö. För Hässleholms kommun innebär avtalet att Hässleholm ska få ett centralt stationsläge, att järnvägen ska byggas för en hastighet av 320 kilometer i timmen samt att Hässleholms och Kristianstads kommun tillsammans ska bygga 7000 nya bostäder. Hässleholm kommer att medfinansiera projektet med 50 miljoner kronor.

Pär Palmgren, kommunstyrelsens ordförande, skriver under avtalet tillsammans med Lena Wallentheim, andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Foto: Richard Heingard

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) skriver under avtalet tillsammans med Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande. Foto: Richard Heingard

Arbetet pågår för att Sverige ska få sin fösta höghastighetsjärnväg. Den nya järnvägen ska gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och från Stockholm till Malmö på två och en halv timme. Hässleholms kommun har varit med i förhandlingarna när det gäller sträckan Hässleholm-Lund, där Hässleholms kommun, Lunds kommun, Region Skåne och staten har deltagit. Bedömningen är att överenskommelsen gynnar kommunen och att åtagandena är acceptabla.

 

Resultatet av förhandlingarna ger oss goda möjligheter att fortsätta att utveckla staden och stationsorterna i kommunen. När den nya järnvägen byggs mellan storstäderna tillkommer ett antal mellanliggande höghastighetsjärnvägsstationer – däribland Hässleholm C. Det är för oss mycket glädjande att bygget startar på sträckan Hässleholm-Lund. Samtidigt som hela Sydsverige kommer att kunna dra nytta av de möjligheter som den nya järnvägen ger, så fortsätter Hässleholm att vara en viktig knutpunkt för hållbart resande och för en ständigt ökande godstrafik, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande och kommunens förhandlingsledare gentemot Sverigeförhandlingen, statens förhandlare.

 

Bostadsbyggande och tillväxt

Den nya järnvägen är viktig för de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, men den kommer också att leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner längs sträckningarna. Detta gäller även för Hässleholms kommun som befäster rollen som knutpunkt i samband med höghastighetsjärnvägen. Dessutom medför detta positiva aspekter för den befintliga järnvägen:

 

Det finns flera fördelar som ofta inte tas upp först när det pratas höghastighetståg och ny järnväg. En viktig sådan är att det skapas utökad plats för den regionala persontågstrafiken och för godstrafiken när de långväga och snabbgående tågen lämnar den befintliga järnvägen. Det ger en mer robust järnväg med jämnare hastighetsfördelning, högre kapacitet, mer tid för underhåll och bättre punktlighet, säger Richard Heingard, Hässleholms kommuns projektledare i Sverigeförhandlingen.