Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-12-13 av Josefine Smith

Ett permanent & strukturerat försvarssamarbete för EU

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har möjligheterna för ett ökat samarbete inom framförallt försvarsfrågor ökat. I fördraget framgår det att medlemsländerna kan gå samman för att skapa ett permanent och strukturerat försvarssamarbete vilket under 2017 verkar bli verklighet för EU.

I juni 2017 enades medlemsländerna i EU om att starta ett samarbete och i december 2017 antog rådet ett beslut om inrättande av ett permanent strukturerat samarbete. Tre länder, Danmark, Malta och Storbritannien har dock valt att ej ingå i samarbetet.

 

Under morgondagens toppmöte kommer inrättandet av ett permanent och strukturerat samarbete mellan medlemsländerna att finnas med som en del på dagordningen. EU-ledarna kommer att diskutera hur inrättandet kommer ta form samt vilka utmaning och möjligheter som EU står inför kopplat till försvarspolitiken. I början av 2018 förväntas europeiska rådet anta förslaget som huvudsakligen innebär utbildning, kapacitetsutveckling och operativ beredskap på försvarsområdet.

 

Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster