Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-12-06 av Caroline Wendel

Nya riktlinjer för anställda och förtroendevalda inom Hässleholms kommunkoncern

I början av november antogs Hässleholms kommuns nya riktlinjer för resor, trafik och fordon. Att resa säkert, miljövänligt och resurseffektivt är något vi alla ska sträva efter– både för oss själva och för miljön.

Som arbetsgivare med många anställda och förtroendevalda är det viktigt att kommunen föregår med gott exempel. De nya riktlinjerna konkretiserar den policy som antogs för drygt ett år sedan och visar hur anställda och förtroendevalda inom kommunkoncernen ska arbeta och prioritera när det gäller resor i tjänsten. Det handlar om att ställa krav, tänka till en extra gång och kanske bryta ett invant mönster. Nedan beskrivs riktlinjernas delar kortfattat och vill du läsa dem i sin helhet finns en länk allra längst ner.


Kanske kan du också ha nytta av riktlinjerna och vara med oss på resan mot en mer hållbar och trafiksäker kommun.


Riktlinjerna är liksom policyn uppdelade i tre delar;


  • Resor – hur anställda genomför resor i tjänst och på uppdrag
  • Trafik – hur anställda ska agera för en säker arbetsmiljö i trafiken
  • Fordon – vilka krav anställda ställer på fordon samt hur de hanteras och underhålls


Resor

Riktlinjerna för hur anställda och förtroendevalda i kommunen reser ska genomsyras av att välja bäst anpassat fordon för varje resa med hänsyn till miljö, säkerhet och ekonomi. Det innebär till exempel att personresor kortare än tre kilometer företrädelsevis ska göras till fots eller med cykel. Tåg ska prioriteras framför flyg vid resor som understiger 55 mil, exempelvis vid resor till Stockholm. Dessutom ska kommunen inte bekosta resor med privata fordon om det anses rimligt att istället använda tjänstefordon eller åka kollektivt. Resor i tjänst och inom uppdrag ska utföras enligt följande prioritering:


Prioritet 1

 

Resfrihet, gång, cykel, kollektivtrafik (buss och tåg)

 

Prioritet 2

 

Kommunalt fordon som uppfyller riktlinjernas kriterier

 

Prioritet 3

 

Flygresor, taxiresor samt längre resor

 

Undantagsfall

 

Privata fordon och fordon som inte uppfyller riktlinjernas kriterier

 


Trafik

Fordon som används inom kommunen ska vara trafiksäkra och uppfylla relevanta säkerhets- och miljökrav. Fordonsansvariga har ett extra ansvar men de som använder fordonen ska också se till att uppträda trafiksäkert ute i trafiken. Det kan till exempel handla om att använda cykelhjälm och reflexväst när man cyklar och att telefonsamtal under bilkörning måste skötas via handsfree eller motsvarande.


Fordon
Fordonen
som används ska enligt riktlinjerna vara utrustade enligt lagkrav, anpassade efter behov och prioriteras utifrån vilket drivmedel de går på. Fordon som går på drivmedel (observera att cykel också är ett fordon men som inte kräver drivmedel) ska prioriteras utifrån följande ordning:


Prioritet 1

 

Gasfordon Elfordon
Laddhybrid

 

Prioritet 2

 

Dieselfordon som är godkänd för biodiesel Övriga fordon som till övervägande del drivs med förnybara drivmedel

 

Prioritet 3

 

Miljöklassat bensinfordon (inklusive elhybridfordon) Miljöklassat dieselfordon

 

Undantagsfall

 

Dieselfordon Bensinfordon

 


Här kan du läsa dokumentet med riktlinjerna för resor, trafik och fordon PDF (pdf, 615.8 kB)i sin helhet.