Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-11-25 av Gunvor Borre

Ansvariga för Jacobsskolans bokprojekt fick kvalitetsutmärkelse

Maria Reppen, Christel Wadbro och Tove Dahlén, som har haft ansvar för ett stort bokprojekt på Jacobsskolan, fick motta Barn- och utbildningsnämndens utmärkelse "Goda insatser" vid Hässleholms galakväll.

Motiveringen lyder:

"Med utgångspunkt i skolans prioriterade utvecklingsområde har pristagarna med nytänkande och energi engagerat såväl elever som personal i den största bokcirkeln som Hässleholm skådat. Projektet belyser på ett träffande sätt hur viktig litteraturen är för elevernas språkutveckling och är ett gott exempel på utvecklingsprojekt som bidrar till ökad kvalitet i Hässleholms skolor."

 

Maria Reppen, Christel Wadbro och Tove Dahlén var ansvariga för det stora bokprojektet, där alla elever och all personal på Jacobsskolan läste Jessica Schiefauers bok "När hundarna kommer" under första halvan av höstterminen. Varje vecka diskuterade eleverna bokens innehåll tillsammans med sina lärare. Bokprojektet avslutades med att författaren besökte skolan. Eleverna fick då svar på de frågor, som de hade ställt under tiden som de läste romanen. Samma dag skapade alla klasser var sitt konstverk med utgångspunkt från bokens innehåll och sitt gymnasieprogram. Alla föremålen ställdes ut på skolan och eleverna hade en omröstning om bästa bidrag.

 

- Våra elevers upplevelser påverkas enormt av oss vuxnas attityd och intresse för läsning, därför hoppas vi att vår entusiasm smittar, menar Maria Reppen.

 

- Böcker sätter tankar i rörelse och därför har veckosamtalen kring boken varit otroligt viktiga eftersom eleverna då fått möjlighet att fundera, reflektera och diskutera det de har läst. Och läsning är för själen vad rörelse är för kroppen. Det är lika viktigt, anser Christel Wadbro.

 

- Samhällspolitiskt finns en missuppfattning att våra praktiska elever inte är eller kan vara goda läsare. Detta kan till och med elever komma hit och tro om sig själva. Denna myt är viktig att slå hål på, och projektet har tydligt visat att våra elever är lika insiktsfulla, reflekterande och kompetenta läsare som andra i samhället, säger Tove Dahlén.

 

På frågan om vad som har varit det bästa med bokprojektet svarar de tre pristagarna:

- Engagemanget och responsen vi har fått från våra elever har varit över förväntan. Flera elever har sagt att det är den första boken de har orkat läsa ut och andra har sagt att det är den bästa boken de läst. Det är en härlig känsla att alla på Jacobsskolan har läst samma bok samtidigt och vi har sett mycket läsengagemang från elever, lärare och övrig personal som till exempel lokalvårdare, kökspersonal och vaktmästeri.