Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-11-10 av Åsa Bjerstedt

Elda smartare - tänd från toppen

När vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är dock att vedeldning gör att hälsofarlig
rök kan spridas i bostadsområdet. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar. Därför sprider Hässleholms miljökontor nu information om hur man kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.

Råd från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Tips vid eldning

Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och att se till att stapla brasan luftigt. Minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen

 

Risker med eldning

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall
leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

 

Så för hälsans, miljöns och grannsämjans skull - elda smart!

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun