Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-11-07 av Thomas Lindahl

Fritidsvaneundersökning 2017

Under våren/sommaren 2017 genomfördes en fritidsvaneundersökning i Hässleholms kommun till ett representativt urval av invånare i åldern 13-74 år. Undersökningen kunde besvaras via enkät eller i digital form. Totalt ingick 1 958 enkäter i det slutliga urvalet. Antalet godkända svar som registrerats uppgår till 612 vilket ger en svarsfrekvensen motsvarande 31 %.

Hovdala vandringsfestival. Vandrare

Hovdala vandringsfestival. Foto: Johan Funke

Sammanfattning

Rapporten visar att invånarna överlag är nöjda med fritidsutbudet. Tillgången till friluftsliv och natur blir allt centralare, inte bara det rörliga friluftslivet utan även i syfte att "varva ner". Tysta miljöer blir viktigare och viktigare i vårt stressade samhälle. Medborgarna upplever att de är väldigt nöjda med våra leder, slingor och strövområden.


Den enskilt mest angelägna frågan handlar om ett modernare inom- och utomhusbad i Hässleholms tätort. Man är inte nöjd med dagens badhus. Många synpunkter handlar också om kransorterna och satsningar på exempelvis hundrastgårdar, cykelvägar och utegym

 

Utövas mest

De aktiviteter som utövas mest frekvent är att promenera i naturen, styrketräning - både inne och ute, cykling i motionsform samt djurskötsel. Framförallt är det den äldre delen av befolkning som utför dessa aktiviteter. Yngre delen av befolkningen är också aktiva men inte i lika stor omfattning. Här dominerar e-sport, tv-spel etc.
De anläggningar som är mest frekvent utnyttjade är motionsspår, sporthall, vandringsled och simhall. Även insjöbadplatser och bowlinghall utnyttjas frekvent under säsong.


Av de aktiviteter som inte utövas men finns stort intresse för är släktforskning och dans. Av anläggningar man gärna vill besöka är utegym och Skåneleden i topp.


Kommuninvånarna tycker det är mycket viktigt att satsa på simhallar, organiserad verksamhet och vandringsleder. 64 % av kommuninvånarna är medlem i en förening.


Medborgarna vill även framöver få information och nyheter via hemsidan eller tidningsannonser. Här verkar inte sociala medier fått genomslagskraft ännu.


Bilaga 1: Utvärderingsringens sammanställning

Bilaga 2: Övriga synpunkter och idéer

Bilaga 3: Enkätundersökningen

 

Hässleholms Fritid

Henrik Samevik

Tf. Fritidschef

Bilaga 1PDF (pdf, 2.6 MB)

Bilaga 2PDF (pdf, 349.1 kB)

Bilaga3PDF (pdf, 421.9 kB)