Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-10-19 av Ludvig Einarsson

Parlamentet vill förhindra att den orättvisa konkurrensen vid utstationeringar i EU

EU försöker nu hitta en medelväg och genomföra en reform som försäkrar sociala rättigheter men också ekonomiska konkurrens inom EU. Det primära för EU är att garantera att utstationerade arbetare garanteras rättvisa lönevillkor tillika socialt skydd i medlemsländerna. Utstationering är en central pelare inom EU för att möjliggöra den fria rörligheten för EU-medborgare och det är därför också viktigt att rättvisa villkor finns på plats.

Många företag finns idag på flera platser inom Europa vilket också har gjort utstationeringar fler inom EU. Utstationerade arbetstagare sänds till ett annat land än landet vilket de är anställda hos för att genomföra tillfälligt arbete. Detta innebär att den utstationerade omfattas av de skydd och försäkringar som finns i det sändande landet och integreras inte i det mottagande landet.


Det ekonomiska läget inom unionen är idag annorlunda än det var för 20 år sedan och det är därför nödvändigt att reformera de regler som finns. Ett av de stora problemen är löneskillnaderna inom EU. Företag som väljer att utstationera någon av sina anställda behöver inte ge mer i lön är minilönen som gäller för det mottagande landet. Det innebär att utstationerade riskerar att i vissa fall tjäna mindre än 50% jämfört med sina kollegor på hemmaplan. Denna problematik kan leda till att konkurrenskraften sätts ur spel mellan inhemska och utstationerade företag vilket kan skapa negativa effekter för en väl fungerande marknad.