Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-10-19 av Ludvig Einarsson

Nu vill EU skärpa skyddet av personuppgifter vid användandet av Internet

De flesta av oss idag använder antingen dator eller smart-phones för att surfa på internet. Det vardagliga användandet kan för den omedvetna anses vara riskfritt men data som innehåller användarens personuppgifter riskerar att sparas. För EU är det nu viktigt att uppdatera det snart 10 år gamla direktivet gällande integritetsskydd genom att stärka internetanvändarens skydd.

Ett nytt förslag innebär att EU kommer att arbeta för att bannlysa de så kallade ’cookie’ väggarna som flertal hemsidor använder sig av. Anledningen är att EU anser att surfaren ska kunna ta tillbaka sitt medgivande om spårning via webbinställningar vilket inte är möjligt vid cookie-väggar.


Den konstanta närvaron på internet som blir allt vanliga medverkar till insamlingen av stora datamängder som sedan oftast används för kommersiellt bruk. Detta vill EU förhindra.