Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-10-12 av Ludvig Einarsson

Irland i fokus under Brexit förhandlingarna

Sedan Storbritannien lämnat sin ansökan om utträde ur den Europeiska Unionen har parlamentet uttryckt sin oro över vilka effekter Brexit kommer att ha på Irland.

Europaparlamentets ledamöter betonade vikten av att upprätthålla ”Good Friday” fredsavtalet som lagt grunden för fred efter flera årtionden av konflikter med Nordirland.Med anledning av att Irland kommer att vara de EU-medlemsland som påverkas mest av Brexit har Europaparlamentet begärt att Storbritannien vidtar alla möjliga åtgärder för att till största möjliga utsträckning mildra påverkan på båda sidor på ön.

 

Bland annat har det röstats om en resolution som förslår att en hård gränsdragning på Irland måste undvikas, för att bland annat resenärer som strålbehandlas i Storbritannien men bor i Irland inte ska behöva drabbas.