Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-09-26 av Thomas Lindahl

Taxor och avgifter gällande från 1/1 2018

Fritidsnämnden beslutade i september 2017 att justera taxorna för lokaler och bad. Prisjusteringen gäller från 1 januari 2018.

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun