Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-09-18 av Ludvig Einarsson

Medborgare kräver fler miljöinitiativ från EU:s sida

I en Eurobarometerundersökning som publicerades i april 2017 framgick det att tre fjärdedelar av EU-medborgarna vill se en ökning av åtgärder som syftar till att förbättra och skydda miljön.

Främst är det svenskarna som kräver en förändring, (63 procent) av de som tillfrågades i Sverige anser att de åtgärder som vidtas idag på EU-nivå är få och otillräckliga.

EU har hittills gjort radikala förändringar som syftar till att förbättra den gemensamma miljön för oss alla, exempelvis godkände parlamentet år 2016 utsläppsgränser för luftföroreningar, partiklar svaveloxid och kväveoxider.

EU fortsätter att arbeta med att utveckla sin miljöpolitik och vara delaktig i det gemensamma miljöarbetet.

 

Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster