Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-09-18 av Ludvig Einarsson

Europaforum Hässleholm 2017
- tack för i år!
 

Vi vill tacka våra samarbetspartners, medverkande och vår publik som under fyra intensiva dagar deltagit i givande dialoger kring ämnet Europeiska Unionen.

Det diskuterades djupgående om EU:s roll i en värld som förändras, hur kommer vi att anpassa oss till de positiva och negativa förändringarna som sker i vår omvärld. I en värld där Ryssland visar en allt mer aggressiv inställning till sin omgivning, Donald Trumps skeptiska inställning till EU och till en mer radikal Erdogan i Turkiet. Bland annat behövde Europas medlemsländer enas och vara tydligare med vilka värderingar som EU står för. Hur kommer EU att se ut efter brexit, vilka är vinnare och förlorare och hur kommer ekonomin i EU att påverkas av brexit var huvudpunkter som diskuterades . En tydlig enighet kring att Sverige förlorat ett nära samarbetsland i EU men också att det är viktigt att Sverige närmar sig ett annat EU medlemsland för att stärka sina chanser att påverka.

Veckan influerades av frågor som berörde handel, globalisering och EU. Krig, migration och asylpolitiken i EU diskuterades under olika seminarier panelmedlemmarna menade att EU måste vara strikta mot de länder som inte tar sitt ansvar i asylpolitiken och där arbetet med att reformera om Dublinförordningen behöver intensifieras.

Europaforums sista dag avslutades med ett fullspäckat och intressant partiledarsamtal mellan Jonas Sjöstedt (V) och Annie Lööf (C), där det bland annat tydligt framgick att Jonas Sjöstedt var skeptisk mot EUs jordbrukspolitik och där Annie Lööf vill se ett mer enat EU och ett starkare EU som inte avskaffar jordbrukspolitiken men istället reformerar om den så att den blir mer effektiv och rättvis för alla medlemsländer.

 

 

Europaforum