Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-09-14 av Göran Rignell

Trygghetsvandring i Hembygdsparken

Med anledning av den, för många, upplevda otryggheten i Hembygdsparken i Hässleholm vill det lokala Brottsförebyggande rådet (Brå) bjuda in dig till en trygghetsvandring.

Vem får delta i vandringarna?

Alla är hjärtligt välkomna, du kan ha ett intresse i eller kring parken, vara boende i anslutning till parken eller på något annat sätt verkar i parken.

Vandringen kommer att delas upp på två tillfällen och det går bra att delta antingen vid båda eller endast vid ett tillfälle.

Representanter för Brå, polisen och berörda kommunala förvaltningar kommer att närvara.

 

Program

  •  Onsdag 20 september klockan 19:00-20:00          (fokus belysning).

  • Fredag 22 september klockan 11:00-13:00

         (fokus övriga aspekter i utomhusmiljön).

Vi samlas vid Café Hembygdsparken vid båda vandringarna

 

Varmt välkomna!

 

Sven-Erik Andersson, ordförande lokala Brå

Skulptör: Sven-Ingvar Johansson

Vad är en trygghetsvandring?

En trygghetsvandring är en form av inventering av utomhusmiljön på en specifik plats.

Syftet är att, genom tankar och synpunkter (som protokollförs) mellan dem som nyttjar platsen och dem som förvaltar den, åstadkomma en förbättrad och tryggare utomhusmiljö.

Mer information

Ta kontakt med:
Annica Nilsson, drog- och brottsförebyggande samordnare, telefon: 0451-26 67 77, annica.s.nilsson@hassleholm.se