Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-09-04 av Emma Ragnarsson

Skånska satsningar i Trafikverkets plan

Trafikverket har presenterat sitt förslag till Nationell transportplan 2018-2029. Från skånskt håll välkomnas att Trafikverket nämner samtliga av Skånes prioriterade objekt: fyrspår Lund-Hässleholm, dubbelspår Maria-Helsingborg C, stärkt Skånebana och nya Öresundsförbindelser. Men både Region Skåne och Hässleholms kommun anser att byggstart och färdigställande måste ske tidigare och att den svenska höghastighetsjärnvägen behöver byggas för en högre hastighet.

- Vi är givetvis mycket nöjda med att få bekräftelse på att höghastighetsbanan ska byggas och att den startar mellan Lund och Hässleholm. Det ger oss riktigt goda förutsättningar att tillsammans med Kristianstad stärka arbetet att vara en tillväxtmotor för hela regionen. Samtidigt vill vi poängtera vikten av att satsningar sker på Skånebanan för att binda ihop hela arbetsmarknadsregionen och att en ombyggnation av Hässleholm C snarast kommer igång. Annars riskerar vi att inte få en effekt av investeringarna, säger Lena Wallentheim (S) oppositionsråd och ansvarig för infrastrukturfrågor i Hässleholms kommun.

 

I Trafikverkets förslag nämns:

 

  • två nya spår Lund-Hässleholm som utpekat investeringsobjekt, byggstart 2024-2029, men färdigställs inte under planperioden
  • dubbelspår Maria-Helsingborg C som namngiven investering under planperioden, byggstart 2024-2029, men färdigställs inte under planperioden
  • Helsingborg-Hässleholm förlängt mötesspår och höjd hastighet, byggstart 2024-2029. Planen nämner även partiellt dubbelspår Vinslöv-Önnestad mellan Hässleholm-Kristianstad under namngivna investeringar vid en utökad ram på 10 procent
  • behov av fast förbindelse Helsingborg-Helsingör som utpekad brist

 

Nu ska förslaget remitteras och i vår beslutar regeringen om en slutgiltig version.